โมบายโลหะ หรือ กระดิ่งลมฮวงจุ้ย มีผลอย่างไร

โมบายโลหะ หรือ กระดิ่งลมฮวงจุ้ย มีผลอย่างไร

โมบายกระดิ่งลม.JPG

โมบายโลหะ หรือ กระดิ่งลมฮวงจุ้ย

ที่หลาย ๆ ท่านนำมาประดับบ้านเพื่อความสวยงาม หรือ นำมาใช้ในการเสริมฮวงจุ้ย เพื่อกระตุ้นโชคลาภ หรือ การเงิน
ซึ่งในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาต โมบายโลหะ จะใช้เป็น ธาตุทอง เคลื่อนไหว เพื่อนำมาปรับสมดุลพลังงาน ซึ่งจะต้องคำนวณหาตำแหน่งในการแขวนที่ถูกต้องตามหลัก
โดยจะแบ่งหลักฮวงจุ้ยได้เป็นสองแบบ คือ 
1.ฮวงจุ้ยระบบเปิด
2.ฮวงจุ้ยระบบปิด

ในส่วนของตัวอาคารที่เป็น “ฮวงจุ้ยระบบเปิด” จะเป็นตัวอาคาร หรือร้านค้า ที่เปิดโล่ง ไม่มีฝาผนังกั้น และ ไม่มีประตู เปิด-ปิด เพื่อกักเก็บพลังงาน
ในตำแหน่งการแขวน สำหรับ “ฮวงจุ้ยระบบเปิด” นั้น จะสามารถแขวนโมบายโลหะเพื่อกระตุ้นโชค ได้ที่
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของตัวอาคาร เพื่อกระตุ้นโชคลาภ หรือ การเงิน

สำหรับ ตัวอาคารที่เป็น ฮวงจุ้ยระบบปิด จะเป็นตัวอาคาร หรือ บ้าน ที่มีฝาผนังกั้น และมี ประตู เปิด-ปิด ที่สามารถกักเก็บพลังงานไว้ในตัวอาคารได้
ในการหาตำแหน่งที่เป็นมงคล เพื่อแขวนโมบายโลหะกระตุ้นโชค จะต้องวัดองศาของตัวอาคาร โดยใช้กล้องเข็มทิศ หรือ โปรแกรม google earth เพื่อวัดองศา และ มาคำนวณเพื่อหาตำแหน่งในการแขวนโมบาย ที่ถูกหลัก ในตัวอาคาร นั้น ๆ
ในการวัดองศาของตัวอาคาร ผมจะมาอธิบายในวันหลังนะครับ

แต่สำหรับท่านที่ได้แขวนโมบายโลหะไว้แล้ว จะทราบได้อย่างไรว่าตำแหน่งนั้น จะถูกหลักฮวงจุ้ยปัญจธาตุ หรือไม่

วิธีสังเกตง่าย ๆ ให้ท่านลองตรวจสอบ ตัวของท่าน หรือ สมาชิกภายในบ้าน ว่า มีสมาชิกท่านใด ปวดกระดูก ปวดขา หรือ ปวดหัวไหล่ อยู่เป็นประจำ ถ้าหากมี ให้ท่านลองเก็บ โมบายออก หรือ ทดลองย้ายไปตำแหน่งอื่น ๆ ดู
ถ้าถูกตำแหน่ง ก็จะทำให้อาการปวดต่าง ๆ เบาบางลง ได้ครับ

sitemap