ฮวงจุ้ยประเทศไทย ทำเนียบรัฐบาล รัฐสภาใหม่ ชี้ชะตาดวงเมือง อ.ศาสตรา พีระมาน

ฮวงจุ้ยประเทศไทย ทำเนียบรัฐบาล รัฐสภาใหม่ ชี้ชะตาดวงเมือง อ.ศาสตรา พีระมาน

ฮวงจุ้ยประเทศไทย

ฮวงจุ้ยประเทศไทย ฮวงจุ้ยทำเนียบ ฮวงจุ้ยรัฐสภา กำหนดชะตา ดวงเมือง

ฮวงจุ้ยประเทศไทย ถ้าหากเราทำการวิเคราะห์ด้วย ศาสตร์ ฮวงจุ้ยชัยภูมิ ทำเลที่ตั้งของ ประเทศไทย ถือว่าเป็น ชัยภูมิ ที่แทบจะสมบูรณ์แบบที่สุด ตาม หลักฮวงจุ้ย เพราะ ชัยภูมิประเทศไทย ที่มีทั้งภูเขาที่สวยงาม และ สายน้ำที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้ง ประเทศไทยมี ชัยภูมิที่มีครบทุกลักษณะ ตามตำรา ฮวงจุ้ย
เพิ่มเพื่อน
ฮวงจุ้ยประเทศไทย

ชัยภูมิ ที่สำคัญ ของ ฮวงจุ้ยประเทศไทย

  • ทางด้านทิศเหนือที่มีชัยภูมิ เต่าดำ ตาม หลักฮวงจุ้ย คือ ชัยภูมิ มีเทือกเขาอยู่ทางด้านทิศเหนือของประเทศไทย เป็นภูเขาที่ลดหลั่นลงมาจากประเทศจีน ผ่านประเทศพม่า และประเทศลาว ช่วยปกป้องคุ้มครองภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับ ประเทศไทย จึงส่งผลให้ ประเทศไทย เป็นประเทศเดียวในภูมิประเทศแถบนี้ ที่ไม่เคยสูญเสียเอกราชให้กับ ประเทศ อื่น
  • ทางด้านทิศใต้ที่มีชัยภูมิ หงส์แดง ตาม หลักฮวงจุ้ย คือ ชัยภูมิ ที่มีลานโล่งกว้าง ตั้งแต่จังหวัด นครสวรรค์ มาจนถึง จังหวัด กรุงเทพมหานคร จนถึงอ่าวไทย
  • ทางด้านทิศตะวันออกที่มีชัยภูมิ มังกรเขียว ตาม หลักฮวงจุ้ย คือ ชัยภูมิ ที่มีเทือกเขาบริเวณ ประเทศลาว ทอดยาวมาจนถึงประเทศ กัมพูชา อีกทั้งบริเวณที่ราบสูงในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีระดับความสูงมากกว่า กรุงเทพมหานคร และมีลักษณะโอบล้อม จึงส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในจังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • ทางด้านทิศตะวันตกที่มีชัยภูมิ เสือขาว ตาม หลักฮวงจุ้ย คือ ชัยภูมิ ที่มีเทือกเขาตะนาวศรีที่มีความสูงใหญ่ และ อุดมสมบูรณ์ ทอดยาวไปรับ กระแสมังกรภูเขา ที่ไหลลงมาจาก ประเทศจีน ผ่านประเทศพม่า ผ่านจังหวัดตาก มาสิ้นสุดที่จังหวัดระนอง และส่งพลังไปสู่ เกาะ ภูเก็ต

ฮวงจุ้ยประเทศไทย

ตำแหน่งท้องมังกร และ มังกรน้ำ ที่มีผลต่อ ฮวงจุ้ยประเทศไทย

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อ ฮวงจุ้ยประเทศไทย ก็คือ มังกรน้ำ หรือ สายน้ำ ที่หล่อเลี้ยง และ นำพาความอุดมสมบูรณ์ มาสู่ประเทศไทย โดยมี แม่น้ำ ปิง วัง ยม และ น่าน ไหลหล่อเลี้ยงตั้งแต่ภาคเหนือ ไหลมารวมตัวกันที่ จังหวัด นครสวรรค์ เกิดเป็น แม่น้ำเจ้าพระยา ไหลหล่อเลี้ยงลงมา ผ่าน จังหวัด กรุงเทพมหานคร จนไปสิ้นสุดที่ อ่าวไทย และ ในตำแหน่งที่ตั้งของ จังหวัด กรุงเทพมหานคร ที่มีสายน้ำตวัดขึ้นมา เหมือนดังถุงเงินที่สามารถ กักเก็บพลังงานทาง ฮวงจุ้ย จนมีการขนานนาม ในวงการ ฮวงจุ้ยประเทศไทย ว่าเป็น ตำแหน่งท้องมังกร ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่นำพาความเจริญมาสู่ ประเทศไทย

จนกระทั่งได้มีการขุด คลองลัดโพธิ์ ซึ่งเป็นคลองที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีกระแสร์พระราชดำรัสถึง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ว่าเป็นสถานที่ตัวอย่างของการบริหารจัดการน้ำ ที่ต้องการความรู้เรื่องเกี่ยวกับเวลาน้ำขึ้นน้ำลง หากบริหารจัดการให้ถูกต้องจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ และ ได้ทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 ภูมิพล 2 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดย โครงการ คลองลัดโพธิ์ ที่ได้ออกแบบมาเพื่อผ่อนคลายความทุกข์ ของประชาชน จากปัญหาน้ำท่วม แต่ในวงการ ฮวงจุ้ย กลับนำมาวิจารณ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ตกต่ำลงมา เพราะมีการไปเจาะ ตำแหน่งท้องมังกร จึงทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุควิกฤติ

ในบทความนี้ผมจึงจะมาวิเคราะห์ ฮวงจุ้ยประเทศไทย ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง ว่าเหตุใดสภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศไทย ที่เข้าสู่ยุควิกฤตินั้น เกิดจากสาเหตุอันใด และ ควรแก้ไข ในส่วนใดบ้าง เพื่อนำพาความเจริญรุ่งเรือง มาสู่ประเทศชาติ

อันดับแรกเรามาลองวิเคราะห์ ชัยภูมิของ ตำแหน่งท้องมังกร ที่หลายๆ ท่านอาจจะคิดว่า เป็นตำแหน่งที่นำพา ความเจริญมาสู่ ประเทศไทย

ฮวงจุ้ยประเทศไทย

ในการวิเคราะห์ ฮวงจุ้ย ของแต่ละประเทศ จะต้องเริ่มต้นจาก ตำแหน่งที่ตั้งของ ทำเนียบรัฐบาล และ รัฐสภา เพราะ ฮวงจุ้ยอาคาร ของ ทำเนียบรัฐบาล และ รัฐสภา ซึ่งตำแหน่งที่ตั้งของ ทั้ง ทำเนียบรัฐบาล และ รัฐสภา ของประเทศไทย ไม่ได้ตั้งอยู่ในตำแหน่งของ ท้องมังกร มาตั้งแต่แรก  ดังนั้นในการขุด คลองลัดโพธิ์ จึงไม่ได้มีผลใดๆ ต่อ ฮวงจุ้ยประเทศไทย  และในเมื่อตำแหน่งที่ตั้งของ อาคารรัฐสภา และ ทำเนียบรัฐบาล ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ใน ตำแหน่งท้องมังกร ตั้งแต่แรก แต่ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2547 เศรษฐกิจของ ประเทศไทย กลับเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก

ดังนั้นเรามาลองมาวิเคราะห์ ฮวงจุ้ยทำเนียบ รัฐบาล และ รัฐสภา ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ โดยการนำ ค่าของ องศา ตัวอาคารที่ทำมุมกับ องศาของแกนแม่เหล็กโลก แล้วนำค่าที่วัดได้มาคำนวณ ดูค่าพลังงาน

ฮวงจุ้ยประเทศไทย

จากการใช้โปรแกรม Google Earth วัดองศาของตัวอาคาร ทำเนียบรัฐบาล ปรากฏว่าค่าของ องศา ที่วัดได้ประมาณ 295 องศา ซึ่งในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ถ้าหากเป็นองศานี้ จะส่งผลให้พลังงานของ ฮวงจุ้ยทำเนียบ ในช่วงปี พ.ศ. 2527 ถึง ปี พ.ศ. 2547 จะเป็นองศาที่เจริญรุ่งเรือง ในด้านเศรษฐกิจ แต่พลังของบารมี ของตัวอาคารนี้ไม่มีกำลัง จึงทำให้เศรษฐกิจของ ประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2527 ถึง ปี พ.ศ. 2547 สภาวะเศรษฐกิจดีมาก แต่ขาดสเถียรภาพในการปกครอง จนกระทั่งเปลี่ยนเข้าสู่ปี พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ. 2567 องศาของตัวอาคาร ที่วัดได้นี้ ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จะเป็นองศาที่ ทำให้ ฮวงจุ้ยประเทศไทย เสื่อมทั้งการเงิน และ บารมี จึงทำให้การปกครอง และ การบริหารประเทศ มีปัญหาต่างๆ นาๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน จึงควรที่จะ ปรับฮวงจุ้ยทำเนียบ ให้ถูกหลัก

ฮวงจุ้ยประเทศไทย

เมื่อทำการวัดองศาของ ฮวงจุ้ยอาคาร รัฐสภา เพื่อคำนวณค่าพลังงานของ ฮวงจุ้ยรัฐสภา ก็จะได้ค่า องศา ของตัวอาคาร 295 องศา ซึ่งจะสังเกตุเห็นได้ว่า องศาของ ตัวอาคารรัฐสภา และ องศาของ ตัวอาคาร ทำเนียบรัฐบาล ได้ค่าองศาที่เท่ากัน จึงทำให้พลังงานของ ฮวงจุ้ยทำเนียบ และ ฮวงจุ้ยรัฐสภา ส่งผลให้ ประเทศไทย เข้าสู่ยุคสภาวะวิกฤติ ทั้ง การเมือง เศรษฐกิจ และ การปกครอง เพราะถ้าหาก ฮวงจุ้ยอาคาร มีผลที่เสื่อมถอย ก็จะส่งผลต่อ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ รัฐบาล ที่จะต้องใช้สถานที่ในการกำหนดนโยบาย ในการบริหารประเทศ

หลังจากเราทราบสาเหตุหลัก ที่มีผลต่อ ดวงเมือง และ ฮวงจุ้ยประเทศไทย จากค่าองศาของตัวอาคาร ที่มีผลต่อ ฮวงจุ้ยทำเนียบ และ ฮวงจุ้ยรัฐสภา กันไปแล้ว ทีนี้เราลองมาวิเคราะห์อาคารของ ฮวงจุ้ยรัฐสภาใหม่ ว่าจะมีผลเช่นไร

ฮวงจุ้ยประเทศไทย

ขอขอบคุณภาพถ่ายจากhttp://www.parliament.go.th

รูปแบบโครงการก่อสร้าง รัฐสภาแห่งใหม่ ที่ออกแบบในสไตล์ ไทยโมเดิร์น ที่ดูสวยงาม และ มีบารมี ที่มีชัยภูมิที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ เกียกกาย สำหรับในด้านการออกแบบ ผมดูจากองค์รวม และ ประโยชน์การใช้สอย ที่สามารถใช้ประโยขน์ได้หลากหลาย และ การออกแบบที่ไม่ดูล้าหลังจนเกินไป แต่แฝงไว้ด้วยความมั่นคง และ ประณีตในแบบไทยสากล แต่ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จะต้องใช้ องศา ของตัวอาคาร มาเป็นตัวกำหนด ค่าพลังงานต่างๆ ว่า ดี หรือ ร้ายประการใด

ฮวงจุ้ยประเทศไทย

เมื่อทำการวัดองศาทางดาวเทียม ได้ค่าองศาของตัวอาคารของ รัฐสภาแห่งใหม่ โดยทำการวัดจากทางเข้าหลักตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ โดยทำการวัดได้ 299 องศา ซึ่งในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ องศา ตั้งแต่ 294 องศา ถึง 306 องศา จะได้ค่าพลังงานที่เหมือนกันหมด ซึ่งจะเห็นได้ว่า องศาของ ตัวอาคาร รัฐสภาแห่งใหม่ กับ องศาของตัวอาคาร รัฐสภา แห่งเดิม มีค่าพลังงาน ที่เสื่อมถอยเหมือนกัน จึงทำให้ผมค่อนข้างเป็นห่วงในจุดนี้ แต่ก็สามารถทำการแก้ไขได้ โดยการ พยายามให้ใช้ประตูทางเข้าตัวอาคาร จาก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหลัก และ สามารถใช้ประตูทางเข้าจาก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เฉพาะในวาระที่สำคัญ ก็จะสามารถแก้ไข องศาของตัวอาคาร ที่เสื่อมถอยของ รัฐสภาแห่งใหม่ ได้ครับ

ฮวงจุ้ยประเทศไทย

ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่ใช้ องศา การไหลเข้าของอากาศ มาคำนวณ หาค่าพลังงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทางเข้าจาก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ที่วัดค่า องศาของตัวอาคาร ได้ 208 องศา ซึ่งเป็นองศา ที่เจริญที่สุด จนถึง ปี พ.ศ. 2567 และ เมื่อถึงปี พ.ศ. 2567 ก็สามารถกลับมาใช้ ประตูทางเข้าจาก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ได้ เพราะใน องศา ของประตูที่เข้าจาก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ที่องศา 299 องศานี้ จะมีพลังงานที่ดีเข้าสู่ตัวอาคาร ฮวงจุ้ยรัฐสภาใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ครับ

และอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถแก้ไข ฮวงจุ้ยประเทศไทย ให้ดีขึ้นได้ โดยการปรับ ชัยภูมิ ของประเทศไทย โดยการ ขุด คอคอดกระ เพื่อตัดกระแสพลังงานของ มักรภูเขา ที่ไหลลงมาตามเทือกเขาตะนาวศรี แล้วไหลลงไปตามด้ามขวานของ ประเทศไทย จนไปส่งผลให้ ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศมาเลเซีย มีความเจริญมาจนถึงทุกวันนี้ และ เป็นการ ผสาน เพื่อเชื่อมต่อ ระหว่างทะเลฝั่งตะวันตก ไปฝั่งทะเล ตะวันออก แต่น่าเสียดายที่ประเทศไทยได้ล้มเลิกโครงการขุด คอคอดกระ ซึ่งเป็นโครงการที่จะนำพาความเจริญเข้ามาสู่ ประเทศไทยโดยตรงทั้งในแง่หลักแห่งความเป็นจริง และในหลักวิชา ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยประเทศไทย

ใน หลักฮวงจุ้ย ถ้าหาก ประเทศไทย ดำเนินโครงการขุด คอคอดกระ เชื่อมต่อระหว่าง ทะเลอันดามัน และ ทะเลจีนใต้ เมื่อมี กระแสมังกรน้ำ ไหลตัดกระแส มังกรภูเขา ความเจริญรุ่งเรืองจากมังกรภูเขา ที่มุ่งไปสู่ ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศมาเลเซีย จะเปลี่ยนมากระตุ้นให้ ประเทศไทย เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก แต่คนไทยกลับไม่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องด้วยการปกครองที่เกรงว่าจะเสียดินแดนทางภาคใต้ และ เกิดปัญหาในการปกครอง หากทำการตัดด้ามขวานออกจากกัน แต่ในความเป็นจริงถึงขุด คอคอดกระ แล้วยังสามารถทำสะพานเชื่อมต่อแผ่นดินลงไปยังภาคใต้ได้ และ เมื่อ ฮวงจุ้ยประเทศไทย เกิดความเจริญรุ่งเรือง ก็จะทำให้ ประเทศไทย เกิดความเจริญรุ่งเรืองทาง ภาคใต้ ด้วย

เนื่องจากว่าการขุด คอคอดกระ เป็นการนำกระแส มังกรน้ำ ที่ไหลมาบรรจบกันของ ทะเลอันดามัน และ ทะเลจีนใต้ กระแสน้ำที่ไหลมารวมกันนี้ ก็จะส่งผลให้จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร และท่าเรือบริเวณอ่าวไทยเจริญรุ่งเรืองไปด้วย

สำหรับบทความ ฮวงจุ้ยประเทศไทย และ วิธีการแก้ไข ฮวงจุ้ยทำเนียบ และ ฮวงจุ้ยรัฐสภา ที่ผมได้นำเสนอมาในบทความนี้ ผมได้เขียนจากความสำนึกในการเป็นคนไทย และ อยากจะทดแทนแผ่นดิน ด้วยองค์ความรู้ที่ผมได้ศึกษา และ ค้นคว้ามา เพื่อนำพาความเจริญรุ่งเรือง มาสู่แผ่นดินเกิด และ คนไทยทุกๆ คนครับ

ขอขอบคุณ รูปภาพจากโปรแกรม Google Earth

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาด้าน ฮวงจุ้ย และ การประกอบ พิธีกรรม
โทร. 062-619-2225 , 061-978-4649
เพิ่มเพื่อน
Fanpage :ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน
ติดตามความรู้ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ได้ที่ ช่อง IFENGSHUI CHANNEL

error: Alert: Content is protected !!

sitemap