ฤกษ์ดี กันยายน 2561 วันดี สำหรับ เปิดร้าน ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ จดทะเบียนสมรส

ฤกษ์ดี กันยายน 2561

ฤกษ์ดี กันยายน 2561 สำหรับ คลอดบุตร ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ วันดี เพื่อประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ ช่วงเวลาของวันดี และทิศมงคล ประจำ เดือนกันยายน 2561 วันที่ 4 ก.ย. 2561 ทิศมงคลช่วงเวลา 8:06 น. – 9:21 น. คือ ทิศตะวันตก ทิศมงคลช่วงเวลา 10:53 น. – 12:08 น. คือ ทิศตะวันตก ทิศมงคลช่วงเวลา 13:04 น. – 14:08 น. คือ ทิศตะวันตก วันที่ 5 ก.ย. 2561 ทิศมงคลช่วงเวลา 8:01 น. – 9:16 น. คือ ทิศตะวันตก […]

sitemap