ฤกษ์ดี ตุลาคม 2561 วันดี สำหรับ เปิดร้าน คลอดบุตร ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ดี ตุลาคม 2561

ฤกษ์ดี ตุลาคม 2561 สำหรับ ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ คลอดบุตร วันดี เพื่อประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ ช่วงเวลาของวันดี และทิศมงคล ประจำ เดือนตุลาคม 2561 วันที่ 4 ต.ค. 2561 ทิศมงคลช่วงเวลา 10:32 น. – 11:36 น. คือ ทิศตะวันตก ทิศมงคลช่วงเวลา 13:30 น. – 14:23 น. คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ วันที่ 5 ต.ค. 2561 ทิศมงคลช่วงเวลา 8:16 น. – 9:31 น. คือ ทิศตะวันตก ทิศมงคลช่วงเวลา 10:27 น. – 11:31 น. คือ ทิศตะวันตก […]

ฤกษ์ดี กันยายน 2561 วันดี สำหรับ เปิดร้าน ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ จดทะเบียนสมรส

ฤกษ์ดี กันยายน 2561

ฤกษ์ดี กันยายน 2561 สำหรับ คลอดบุตร ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ วันดี เพื่อประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ ช่วงเวลาของวันดี และทิศมงคล ประจำ เดือนกันยายน 2561 วันที่ 4 ก.ย. 2561 ทิศมงคลช่วงเวลา 8:06 น. – 9:21 น. คือ ทิศตะวันตก ทิศมงคลช่วงเวลา 10:53 น. – 12:08 น. คือ ทิศตะวันตก ทิศมงคลช่วงเวลา 13:04 น. – 14:08 น. คือ ทิศตะวันตก วันที่ 5 ก.ย. 2561 ทิศมงคลช่วงเวลา 8:01 น. – 9:16 น. คือ ทิศตะวันตก […]

ฤกษ์ดี สิงหาคม 2561 วันดี สำหรับ ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถ ตั้งศาล เปิดร้าน

ฤกษ์ดี สิงหาคม 2561

ฤกษ์ดี สิงหาคม 2561 ที่เหมาะสำหรับการ ประกอบพิธีกรรม ต่าง ๆ เช่น หาวัน ขึ้นบ้านใหม่ จดทะเบียนสมรส ออกรถ ตั้งศาล คลอดบุตร หรือ เปิดร้าน เป็นต้น ในโบราณกาลนั้น จะต้องใช้การโคจรของ ดวงดาว มาคำนวณหา วันดี และ ช่วงเวลาที่เป็นมงคล เพื่อใช้ในการหา ฤกษ์ ต่าง ๆ  ผมได้นำการโคจรของ ดวงดาว มาคำนวณด้วยศาสตร์ ดวงดาวปัญจธาตุ โดยการใช้ ศาสตร์ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ มาร่วมในการคำนวณ ซึ่งในแต่ละวัน ที่ปรากฏอยู่ใน ปฎิทิน จะแสดงช่วงเวลา ที่แตกต่างกัน ตามกำลังดาว ตามหลัก ดวงดาวปัญจธาตุ เมื่อเราทราบ วันที่เราจะประกอบ พิธีกรรม มงคล ต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน ปฏิทิน เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ เราจะต้องกำหนดทิศทาง ของทิศ ที่เป็นมงคล ในแต่ละยาม […]

sitemap