บทความ ฮวงจุ้ยบ้าน ฮวงจุ้ยอาคาร ฮวงจุ้ยคอนโด ฮวงจุ้ยที่ทํางาน ฮวงจุ้ยร้านค้า ฤกษ์ดี วันดี

ฤกษ์ดี กันยายน 2561

ฤกษ์ดี กันยายน 2561 วันดี สำหรับ เปิดร้าน ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ จดทะเบียนสมรส

ฤกษ์ดี กันยายน 2561 สำหรับ คลอดบุตร ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ วันดี เพื่อประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ ช่วงเวลาของวันดี และทิศมงคล ประจำ เดือนกันยายน 2561 วันที่ 4 ก.ย. 2561 ทิศมงคลช่วงเวลา [...]
ฤกษ์ดี สิงหาคม 2561

ฤกษ์ดี สิงหาคม 2561 วันดี สำหรับ ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถ ตั้งศาล เปิดร้าน

ฤกษ์ดี สิงหาคม 2561 ที่เหมาะสำหรับการ ประกอบพิธีกรรม ต่าง ๆ เช่น หาวัน ขึ้นบ้านใหม่ จดทะเบียนสมรส ออกรถ ตั้งศาล คลอดบุตร หรือ เปิดร้าน เป็นต้น ในโบราณกาลนั้น จะต้องใช้การโคจรของ ดวงดาว มาคำนวณหา วันดี และ ช่วงเวลาที่เป็นมงคล [...]
ฤกษ์ดี กรกฎาคม 2561

ฤกษ์ดี กรกฎาคม 2561 วันดี สำหรับ ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถ ตั้งศาล เปิดร้าน

ฤกษ์ดี กรกฎาคม 2561 ในการ ประกอบพิธีกรรม ต่าง ๆ เช่น หาวัน ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถ ตั้งศาล หรือ เปิดร้าน เป็นต้น ตามโบราณกาล จะต้องใช้การโคจรของ ดวงดาว มาคำนวณหา วันดี และ [...]
ฤกษ์ดี มิถุนายน 2561

ฤกษ์ดี มิถุนายน 2561 วันดี สำหรับ ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล เปิดร้าน

ฤกษ์ดี มิถุนายน 2561 สำหรับ ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล หรือเปิดร้าน ฤกษ์ดี มิถุนายน 2561 ในการ ประกอบพิธีกรรม ต่าง ๆ เช่น หาวัน ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถ ตั้งศาล หรือ [...]
ฤกษ์ดี พฤษภาคม 2561

ฤกษ์ดี พฤษภาคม 2561 วันดี สำหรับ ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล เปิดร้าน

ฤกษ์ดี พฤษภาคม 2561 สำหรับ ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล หรือเปิดร้าน ฤกษ์ดี พฤษภาคม 2561 ในการ ประกอบพิธีกรรม ต่าง ๆ เช่น หาวัน ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถ ตั้งศาล หรือ [...]
ฤกษ์ ดี มีนาคม 2561

ฤกษ์ดี มีนาคม 2561 วิธีดู วันดี เพื่อ ออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ คลอดบุตร กระตุ้นโชค

ฤกษ์ดี มีนาคม 2561 สำหรับ วันออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล เปิดกิจการ เทคนิคการ กระตุ้นโชค แบบเร่งด่วน ฤกษ์ดี มีนาคม 2561 สำหรับ พิธีกรรม ต่างๆ วันดี สำหรับ ออกรถ [...]
ฤกษ์ดีผ่าคลอด กุมภาพันธ์ 2561

ฤกษ์ คลอด กุมภาพันธ์ 2561 วัน ดี ในการ กำเนิด บุตร ผ่าท้อง เสริมดวง พ่อ แม่ ลูก

ฤกษ์ คลอด กุมภาพันธ์ 2561 วันดี สำหรับ ผ่าท้อง คลอดลูก ฤกษ์ คลอด กุมภาพันธ์ 2561  ในการหา ฤกษ์งามยามดี หรือ เวลาตกฟาก สำหรับ คลอดลูก หรือ ผ่าคลอด โดยส่วนมากจะเป็นเรื่องที่  [...]
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ กุมภาพันธ์ 2561

ฤกษ์ กุมภาพันธ์ 2561 วันดี ศรี ธงชัย สำหรับ ทําบุญ ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถ

ฤกษ์ กุมภาพันธ์ 2561 วันดี สำหรับ ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถ ย้ายบ้าน ฤกษ์ กุมภาพันธ์ 2561 วันดี สำหรับ ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ตั้งศาล เปิดร้าน หรือ คลอดบุตร ซึ่งในแต่ละวัน ที่ปรากฏอยู่ใน ปฎิทิน [...]
ฤกษ์ ดี กุมภาพันธ์ 2561

ฤกษ์ ดี กุมภาพันธ์ 2561 วิธีดู วัน ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน

ฤกษ์ ดี กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ วันออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล เปิดกิจการ และ วิธีการกระตุ้นโชค แบบเร่งด่วน ฤกษ์ ดี กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ พิธีกรรม ต่างๆ วันดี [...]
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มกราคม 2561

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มกราคม 2561 หา วันดี เข้าบ้าน ย้ายบ้าน ตั้งหิ้งพระ

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มกราคม 2561 ฤกษ์งามยามดี สำหรับ เข้าบ้าน ย้ายบ้าน ตั้งหิ้งพระ ย้ายห้อง ฤกษ์ดี หรือ ฤกษ์ออกรถ ในเดือน มกราคม โดย ในแต่ละวัน ที่ปรากฏ อยู่ใน ปฎิทิน จะมีเวลาในการใช้ ฤกษ์ดี [...]
ฤกษ์ออกรถ ปี 2561

ฤกษ์ออกรถ ปี 2561 หา วันดี สำหรับ ขึ้นบ้านใหม่ ตาม วัน เดือน ปีเกิด

ฤกษ์ออกรถ ปี 2561 ฤกษ์เปิดร้าน หรือ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ซึ่งเป็น ปีจอ หรือ ปีสุนัข ตามปีนักษัตร โดยการ ดู ฤกษ์ดี สำหรับทำการสำคัญต่างๆ ทั้ง ฤกษ์ตั้งศาล หรือ ฤกษ์ย้ายบ้าน นั้นมีความสำคัญขนาดไหน แล้ว [...]
ฤกษ์แต่งงาน ปี 2561

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2561 วันดี สำหรับ จดทะเบียนสมรส จาก วัน เดือน ปีเกิด

วิธีการ ดู ฤกษ์แต่งงาน ปี 2561 ที่เป็น ฤกษ์ดี สำหรับ จดทะเบียนสมรส ฤกษ์แต่งงาน ปี 2561 ที่เป็น ฤกษ์ดี สำหรับประกอบพิธี มงคลสมรส มีขั้นตอนอย่างไร ในการ ดูฤกษ์แต่งงาน เพราะ การดูฤกษ์แต่งงาน [...]
ฤกษ์ดี มกราคม 2561

ฤกษ์ดี มกราคม 2561 วิธีดูวัน ออกรถ ตามวันเกิด ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน

ฤกษ์ดี มกราคม 2561 ฤกษ์งามยามดี สำหรับ ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ย้ายบ้าน ฤกษ์ดีผ่าท้อง หรือ ฤกษ์เปิดร้าน ในเดือน มกราคม โดย ในแต่ละวัน ที่ปรากฏ อยู่ใน ปฎิทิน จะมีเวลาในการใช้ ฤกษ์ดี ที่แตกต่างกัน [...]
ฤกษ์แต่งงาน มกราคม 2561

ฤกษ์แต่งงาน มกราคม 2561 ดูวันมงคล จดทะเบียนสมรส จาก วัน เดือน ปีเกิด

ฤกษ์แต่งงาน มกราคม 2561 ที่เป็น ฤกษ์ดี สำหรับประกอบพิธี มงคลสมรส มีขั้นตอนอย่างไร ในการ ดูฤกษ์แต่งงาน เพราะ การดูฤกษ์แต่งงาน นั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นการ ผูกดวงชะตาของ เจ้าบ่าว และ เจ้าสาว มารวมไว้ด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลต่อ [...]
ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2560

ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2560 ดูวันดีเพื่อเกิดความมงคล สีเสื้อประจําวัน

ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2560 สำหรับ พิธีกรรม ต่างๆ วันออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์เปิดร้าน หรือ ฤกษ์เปิดกิจการ ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดย ในแต่ละวัน ที่ปรากฏ อยู่ใน [...]
พระประจําวันเกิด

พิธีกรรมสร้าง พระประจําวันเกิด พระพิฆเนศ พญานาคราช หนุนดวงชะตาราศี

การสร้าง พระประจําวันเกิด เสริมโชคชะตาราศี บารมี ด้วยการสร้างพระหนุนดวงชะตา สำหรับเป็นพระบูชาประจำบ้าน ด้วยวิธีการเขียน ดวงชะตาเวลาเกิดของทุกๆ คนที่ได้อาศัยอยู่ ภายในบ้าน หรือ คอนโดมิเนียม มาจารลงในแผ่นยันต์ หนุนดวงชะตา ต่อจากนั้นผสมเนื้อมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์ มาลงมือปั้นเพื่อเป็น พระประธานประจำที่บ้าน หรือ การสร้างเป็นองค์ เทพต่างๆ [...]

ฮวงจุ้ย กับวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยที่เราคุ้นเคยกันมา ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวโยงกับเรื่องราวของความเชื่อต่างๆ ที่ถูกปลูกฝังกันมาตั้งแต่โบราณ เช่นการตั้งสิงโตด้านหน้า ประตูเพื่อคอยกันสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาสู่ที่อยู่อาศัย หรือการ ตั้งกระจกแปดเหลี่ยมเพื่อสะท้อนสิ่งไม่ดีที่พุ่งตรงมาตามทางสามแพร่ง ซึ่งในหลักแห่งความเป็นจริงสิ่งต่างๆ เหล่านั้นไม่ได้มีผล ในหลักพลังงาน แต่มีผลต่อสภาพจิตใจ

หลาย ๆ ท่านที่ยังไม่เข้าใจ กลับมองว่า หลักฮวงจุ้ย เป็นวิชาแห่งความงมงาย ซึ่งในความเป็นจริง หัวใจของหลักที่แท้จริง คือการเปลี่ยนพลังงานต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราเพื่อนำมากระตุ้น DNA ของผู้ที่อยู่อาศัยในสถานที่นั้น ๆ เพราะพลังงานต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรามีผลต่อร่างกายของมนุษย์

เนื่องจากความไม่เข้าใจในหลักของฮวงจุ้ยอย่างถ่องแท้ โดยส่วนมากมักจะเข้าใจว่าการจัดฮวงจุ้ยจะสามารถกระตุ้นโชคลาภ และความร่ำรวยให้กับตัวเรา แต่เมื่อจัดฮวงจุ้ยแล้วไม่ได้ผลอย่างที่หวัง จึงทำให้คนไทยส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจในศาสตร์ฮวงจุ้ยเท่าใดนัก และมักจะยึดถือว่าที่อยู่อาศัยไม่ดีเป็นเพราะเจ้าที่ไม่พอใจในตำแหน่งที่ตั้งของศาล  ซึ่งบางท่านถึงกับย้ายศาลหาตำแหน่งที่ตั้งใหม่เลยก็มี โดยแท้ที่จริงแล้ว อาจจะเป็นเพราะ บ้าน  ฮวงจุ้ยคอนโด หรือ ฮวงจุ้ยธุรกิจ ของเราเองที่ผิดพลาด

ส่วนจะดีหรือไม่นั้น ผู้ที่จะตรวจสอบมาตรฐานได้ดีที่สุดคือ ผู้ที่อยู่อาศัยในสถานที่ ๆ ได้ทำการ ปรับพลังงาน เท่านั้น ส่วน ซินแส มีหน้าที่ชี้แนะในการปรับปรุงสถานที่ แต่ผลที่ได้จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ผู้ที่อยู่อาศัยเท่านั้นที่จะตอบได้

เพราะเมื่อมีการแก้ไข หรือ จัดฮวงจุ้ย ในสถานที่ใดๆ จะส่งผลโดยตรงกับผู้ที่อยู่อาศัยในสถานที่นั้น ๆ เช่น ก่อนทำการจัด ห้องนอน เคยปวดหลังมากเวลานอน หรือนอนหลับไม่สนิท เมื่อทำการ ปรับสมดุลพลังงาน แล้วหากถูกต้อง อาการต่าง ๆ จะเบาบางลง หรือต้นไม้มงคลต่าง ๆ ที่เคยปลูกไว้รอบ ๆ ที่อยู่อาศัย หากถูกต้องจะผลิดอก ออกผล เป็นต้น

เพราะเมื่อจัดถูกต้องแล้ว จะมีผลโดยตรงกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆ เมื่อสุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัยดีขึ้น เป็นคำตอบว่าหน้าที่การงาน และโชคลาภ จะดีขึ้นตามมา ดังนั้นหากเราหมั่นศึกษาหาความรู้ และรู้จักปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยของเราเองให้ถูกหลักฮวงจุ้ย และคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเรา เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเป็น ซินแสประจำบ้าน ได้ไม่ยาก และเทคนิค การจัด ฮวงจุ้ย ดังนี้

ฮวงจุ้ยบ้าน ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ จะใช้วิธีการ นำพลังงาน ที่เป็นพลังงานที่ดี เข้ามาหล่อเลี้ยง ภายในตัว อาคาร หรือ บ้าน เพื่อนำมาปรับสมดุลพลังงาน ของ ห้องนอน ห้องพระ ห้องนํ้า หรือ ห้องทำงาน

ฮวงจุ้ย

ลำดับแรก ที่จะต้อง เรียนรู้ คือ การวัดองศาตัวบ้าน หรือ อาคาร แล้วจะนำค่าพลังงาน ที่วัดได้มาคำนวณ เพื่อที่จะทำการปรับ สมดุลของพลังงาน ด้วย ของตกแต่ง หรือ โทนสีของ ผ้าปูที่นอน ผ้าม่าน พรม หรือ เฟอร์นิเจอร์ ต่างๆ

 

โดยการ วัดองศาของตัวอาคาร และนำค่าที่วัดได้ มาคำนวณ เพื่อที่จะกำหนด การไหลเข้าของ กระแสพลังงานที่ดี เข้ามาหล่อเลี้ยงตัวอาคาร และนำค่าพลังงาน มาปรับสมดุลพลังงาน ภายในตัวอาคาร ด้วยวัสดุ หรือ ของตกแต่งต่างๆ เช่น โทนสีของ เก้าอี้ ผ้าม่าน พรม หรือ เฟอร์นิเจอร์

ในส่วนของ ศาสตร์ ดวงดาวปัญจธาตุ ที่ผมได้คิดค้นขึ้นมานั้น เพื่อนำมา ใช้ร่วมกับการจัด ฮวงจุ้ย ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ อีกส่วนหนึ่ง ที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเป็น ช่วงของ เวลา หรือ กำหนดการ ที่เหมาะสำหรับ ในการ ทำพิธีมงคลต่าง ๆ ตามศาสตร์ โหราศาสตร์ โบราณ จะมีทั้ง วันธงชัย วันอธิบดี แต่ ฤกษ์ดี ในศาสตร์ ดวงดาวปัญจธาตุ จะใช้หลัก ทิศทาง มาร่วมในการ คำนวณ หาช่วงเวลาที่ดีที่สุด และ ทิศทางที่เป็นมงคล

ศาสตรา พีระมาน

sitemap